Foto: Pixabay

VAD TYCKER DU?

Här kommer två små minienkäter om två olika ärende. Den första handlar om sockenråd/distriktsråd och den andra om innehållet i församlingstidningen Mellan himmel och jord. Vi tar tacksamt emot alla svar och synpunkter! Undersökningen pågår t o m 30 september.

Frågeformulär angående nytt forum för det som idag kallas sockenråd/distriktsråd

Målsättning

Råden är lokala forum där alla i församlingen - oavsett ålder, etnicitet eller bakgrund, bjuds in att aktivt forma och utveckla församlingens roll, väcka engagemang, sprida evangeliet och bygga för en aktiv framtid med en önskan om att engagera fler församlingsinvånare.

Frågeformulär angående församlingsbladet Mellan himmel och jord

Målsättning
Fyra gånger per år ges församlingsbladet Mellan himmel och jord ut. Genom enkäten vill vi få reda på vad du som är församlingsbo är intresserad av för innehåll.

Vi är nyfikna på vad ni är intresserade av för innehåll i församlingsbladet.

Dessa enkäter/undersökningar finns även i pappersform under sommaren och är tillgängliga för de som besöker våra olika mötesplatser. 

Du svarar anonymt. Önskar du bli kontaktad ange namn, mailadress och telefonnummer i textfältet.

Kontakt

Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde
Tel: 035-17 97 02
E-post: anna-maria.carlwe@svenskakyrkan.se