Meny

MåBra-dagar 2019

För tolfte året i rad arrangerades dessa dagar av Snöstorps församling!

Dagarna blev uppskattade och vi tackar alla medverkande, åhörare och alla ideella medarbetare som gör detta möjligt. 

 

Tisdag 8 oktober kl 19.00
”DE VI VILLE BLI - om de tre livstrådarna vi alla har”
Britta Hermansson är pastor inom Equmeniakyrkan. Hon är en efterfrågad föredragshållare och driver den populära samtalspodcasten Brittas vardagsrum. https://brittasvardagsrum.podbean.com

Bokförsäljning.

Snöstorps församlingsgård. Entré 60 kr. * 

Onsdag 2 okt, 16 okt, 30 okt ...
18.00 Meditation och bön Snöstorps församlingsgård
Öppen grupp för både nybörjare och vana.
18.45 Samtalsgrupp direkt efter meditationen.
Ledare: Jonas Kennerö, präst

Tisdag 15 oktober kl 19.00 SMAK på livet- viljan att leva
Personal-och beteendevetare Manuela Liegnell berättar om positiva målbilder, vår självkänsla m m. SMAK - Självbild, Målbild, Attityd och Känsla är verktyg alla kan använda när livet drabbar oss och vi har ett behov av att ta kontrollen och bestämma vilken väg vi vill gå. SMAK-faktorerna är också bra verktyg för alla som vill nå framgång inom livet, gå från bra till bättre eller utveckla sig själv i vardagliga eller extraordinära situationer. www.inzpirus.se
Snöstorps församlingsgård. Entré 60 kr. *

Tisdag 22 oktober kl 19.00
”HOPE- om tron på en framtid för Afrika och för vår planet”
Föreläsning av Sven Zetterlund och Linda Rasmussen
från Afrikahuset i Hjärnarp. I deras inspirerande föredrag HOPE blandas äventyr, kärlek, sorg och lycka i ord, bild och filmklipp.
Bokförsäljning. www.afrikahuset.se
Snöstorps församlingsgård. Entré 60 kr. * 

Tisdag 5 november kl 19.00
”Pojken med davidsstjärnan -en överlevare berättar” 
Michael Ben-Menachem berättar i sin bok ”Pojken med
davidsstjärnan” om krig, lägerliv, svält och förödmjukelser
sett ur ett barns ögon. Denna kväll delar han med sig av sina upplevelser under brinnande krig mitt i Europa. Bokförsäljning.
Snöstorps församlingsgård. Entré 60 kr. *

 

 

Under föreläsningsdagarna pågår en utställning av hobby-konstnär Eva Berggren i Snöstorps församlingsgård.
Evas målningar är i olja och hon har målat på amatörbasis sedan 1980.

*Förköp: Möjlighet att förbeställa biljetter på tel 035-179703
eller 179700. Övervarande biljetter säljes samma dag, en
timme innan angiven tid. För gudstjänster, verksamheter m m,
se hemsidan www.svenskakyrkan.se/snostorp eller HP:s
predikoturer.