Foto: Johannes Frandsen/IKON

Du är viktig!

Välkommen som ideell medarbetare!

Vi tror att du är speciell och att du har egenskaper som behövs i Snöstorps församling!

För att vi skall kunna vara en öppen kyrka där alla känner sig välkomna och en plats dit människor vill gå, behöver vi fler som vill hjälpa till och bidra. Det finns många områden i vår verksamhet där just du skulle vara till stor hjälp i att möta det behov som finns. Tanken är att ditt engagemang skall vara där du bor och lever, alltså i den kyrka som förhoppningsvis ligger dig varmt om hjärtat. Vi kommer att börja med två träffar där tanken är att församlingsbor i respektive kyrka först och främst inbjuds.

Första träffen är: Vallåskyrkan 5 april 2020 kl 16.00-17.00 På grund av coronaviruset kommer denna informationsträff att flyttas fram.

Andra träffen är: Breareds förs. hem 31 maj 2020 kl 16.00-17.00 På grund av coronaviruset kommer denna informationsträff eventuellt att flyttas fram.

Välkommen!

 

Kontakt

Martin Bengtsson präst
Tel: 035-17 97 62
E-post: martin.bengtsson@svenskakyrkan.se