Brearedsträffen

Hjälp till att hjälpa!

Väv-sticka-sy i gemenskap med varandra, för andra.

Breareds församlingshem 

Sidan uppdateras. 

Kontakt: Karin Svedenman 0735 403574