Brearedsträffen

Hjälp till att hjälpa!

Väv-sticka-sy i gemenskap med varandra, för andra.

Breareds församlingshem - torsdagar jämna veckor kl 18.00-21.00 (t o m vecka 48)

Material finns, men du kan även ta med eget. 
Hoppas vi ses! Varmt välkommen!

 

Kontakt: Karin Svedenman 0735 403574