En kyrkokör i röda kåpor fotograferad ovanifrån.
Foto: Emilia Lindstrand /Ikon

Smedstorps församlings kyrkokör.

Kören vill gärna få fler medlemmar. Intresserad?? Välkommen!

Sjung med i Smedstorps församlings kyrkokör

Vi övar i Kverrestads Bygdegård på onsdagar kl. 19.00.
Är du intresserad, är du välkommen att sjunga i vår skara.

Vi sjunger:
3 mars, gudstjänst i Övraby kyrka kl.11.00, samling kl.09.45.
17 mars, Marie bebådelsedag i Östra Ingelstads kyrka kl.11.00, 
samling kl.09.45.
31 mars, Påskdagsgudstjänst kl. 11.00 i Östra Ingelstads kyrka ,
samling kl 09.45.
Måndag 20 maj, musikgudstjänst på Annandag pingst i  Östra Ingelstads kyrka kl.19.00.

Mer information, ring kantor Maria Nilsson,
tfn. 0707713422