Askgravplatsen på Bollerups kyrkogård
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Askgravplatser

finns på Bollerups, Kverrestads, Smedstorps, Tosterups, Östra Ingelstads och Övraby kyrkogårdar.

Bilder på församlingens askgravplatser

Askgravplatsen på Kverrestads kyrkogård
Askgravplatsen på Kverrestads kyrkogård Foto: Stig Johansson, Smestorp
Askgravplatsen på Smedstorps kyrkogård
Askgravplatsen på Smedstorps kyrkogård Foto: Stig Johansson, Smedstorp
Askgravplatsen på Tosterups kyrkogård
Askgravplatsen på Tosterups kyrkogård Foto: Stig Johansson, Smedstorp
Askgravplatsen på Östra Ingelstads kyrkogård
Askgravplatsen på Östra Ingelstads kyrkogård Foto: Stig Johansson, Smedstorp
Askgravplatsen på Övraby kyrkogård
Askgravplatsen på Övraby kyrkogård Foto: Stig Johansson, Smedstorp