Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Varsel om blockad och strejk

I dagsläget påverkas inte planerade dop och vigslar i pastoratet av konflikten mellan arbetsmarknadens parter.

Fr om 29 april har fackförbundet Kommunal utlöst en blockad för övertid och mertid, nyanställningar och inhyrning av personal. Blockaden gäller alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan.

Kommunal har också tagit ut medarbetare vid ett antal arbetsplatser i strejk från samma datum. Slaka-Nykils pastorat hör inte till den gruppen.

I dagsläget påverkar inte konflikten på arbetsmarknaden planerade dop och vigslar i Slaka-Nykils pastorat.