Foto: Mari Lundmark

Våra textilier

Läs mer om pastoratets textilprojekt.

Textilier har en lång tradition i kyrkan, dels som dekoration men även som en del av liturgin. Hantverket är ofta imponerande och många föremål har en lång historia.

Under senhösten startade vi ett textilprojekt som leds av vår vaktmästare Marianne Magnusson. Tillsammans med textilansvariga i församlingarna har hon inventerat alla textilier i pastoratet. Inventeringen är precis klar, så nu vet vi exakt vilka textilier som finns i våra kyrkor, vad vi ska åtgärda och vad vi ska köpa nytt.

- Vi har flera riktigt gamla textilier i pastoratet. Med tiden blir all textil skör och en mässhake från 1700-talet är självklart ömtåligare än en som tillverkats nyligen. Men oavsett hur gamla föremålen är ska de förvaras rätt och vårdas enligt konstens alla regler, säger Marianne och fortsätter:

- Textilierna mår bra av att vädras efter användning. Därför kommer vi att ta hjälp med att bygga vädringsställ och galgar för våra mässhakar och andra liturgiska kläder så att de kan hängas upp och vädras på ett bra och säkert sätt. Vi ska också ta fram en smart förvaring för våra altarkläden så att de kan förvaras hängande istället för liggande.

Några nyinköp ska också göras, bland annat av albor och röcklin – de långa vita dräkterna präster och diakoner har i gudstjänsten. Där är det mycket som ska stämma innan det är dags att lägga beställningen, berättar Marianne:

- Jag tittar noga på tygets egenskaper. Plaggen ska hålla länge, vara lätta att sköta och kännas bra att bära. Både tyget och produktionen ska vara miljömässigt hållbar. Det finns också flera olika modeller, så det är mycket att tänka på.

Tanken är att inventeringen ska utmynna i två planer – en för åtgärder och en för underhåll. Vissa åtgärder är redan påbörjade, andra får komma längre fram. I vår ska projektet utvärderas och då tar vi också ställning till hur vi bäst arbetar vidare. Men en sak är helt klar: Våra textilier är ett kulturarv som vi måste bevara och vårda.