Foto: Maria Svensk/IKON

Våra kyrkogårdar

Läs mer om kyrkogårdarna i Slaka-Nykils pastorat.

Vi har fem kyrkogårdar i pastoratet.

Gammalkils kyrka

Den första kyrkan i Gammalkil kom till redan på 1100-talet. Nuvarande Gammalkils kyrka invigdes 1801 och är byggd i en enkel nyklassicistisk stil. På kyrkogården finns kistgravar, urngravar, en minneslund samt en askgravplats.

Nykils kyrka

Redan under 1200-talet byggdes en stenkyrka i Nykil. Den nuvarande kyrkan är byggd i gustaviansk stik och  invigdes 1786. På kyrkogården finns kistgravar, urngravar, en minneslund samt en askgravplats.

Skeda kyrka

Skeda kyrka har anor från 1200-talet och har renoverats flera gånger, senast strax före millenieskiftet. På kyrkogården finns kistgravar, urngravar, askgravplats och en minneslund.

Slaka kyrka

Det har funnits en kyrkobyggnad i Slaka sedan 1000-talet. Den nuvarande kyrkan invigdes 1783. På kyrkogården finns kistgravar, urngravar och en askgravplats.

Ulrika kyrka

Ulrika kyrkan är en spånklädd timmerkyrka från 1700-talet med en fristående klockstapel. På kyrkogården finns kistgravar, urngravar, en minneslund samt en askgravplats.