Församlingsbladet Kyrkstöten

Kyrkstöten är pastoratets församlingsblad. Här kan du hitta alla årets nummer. Välkommen att läsa vad som pågår i pastoratet!

Julkort

- delas ut 19 december

KYRkstöten nr 5 2020

Kyrkstöten nr 3 och 4 -2020

Vår verksamhet har påverkats och påverkas fortfarande mycket av Coronapandemin. Ibland kan det bli snabba förändringar. Eftersom det krävs lång framförhållning när vi producerar ett nummer av Kyrkstöten har vi valt att avstå från nummer 3 och 4. Du som bor i pastoratet har istället fått två vykort i brevlådan.

Sensommarhälsningar från Slaka-Nykils pastorat

Sommarhälsningar från Slaka-Nykils pastorat

KYRKSTÖTEN NR 2 -2020

På grund av Coronakrisen valde vi att stoppa tryckning och distribution av detta nummer. Via länken når du en kortversion av bladet där du kan läsa om miljödiplomeringen och den nya församlingsinstruktionen.

Du som bor i pastoratet har också fått ett vykort i brevlådan.

Vårhälsningar från Slaka-Nykils pastorat

KYRKSTÖTEN NR 1 - 2020

KYRKSTÖTEN NR 5 - 2019

KYRKSTÖTEN NR 4 - 2019

KYRKSTÖTEN NR 3 -2019

KYRKSTÖTEN NR 2 -2019

KYRKSTÖTEN NR 1 - 2019