Foto: Gustaf Hellsing/IKON

När du hyrt en lokal

Så här behandlar Slaka-Nykils pastorat dina personuppgifter när du hyr en lokal hos oss.

När du hyrt en av våra lokaler behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden runt uthyrningen och fakturera dig.

Läs mer i pastoratets Integritetspolicy.