Foto: Albin Hillert/IKON

Inte medlem i Svenska kyrkan

Även om du inte är medlem i Svenska kyrkan finns det tillfällen när vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För vårdnadshavare vars barn är medlem behandlar vi exempelvis uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, civilstånd, tillhörighetsuppgifter och kyrkouppgifter ( t ex uppgift om eventuellt dop och konfirmation).

I samband med begravning behandlar vi relationspersonens namn, personnummer och information om vilken typ av anknytning personen hade till den bortgångna.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar uppgifter om dig som vårdnadshavare till en omyndig medlem för att kunna kommunicera med dig och medlemmen i frågor som rör vår verksamhet.

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna anordna begravningar. Vi sparar även uppgifter om vilka som är relationspersoner till personer i Svenska kyrkans begravningsbok och kontaktpersoner till dödsbo för den administration som utförs efter begravningen.

 Du kan läsa mer i pastoratets Integritetspolicy.