Meny

Har du bokat en kyrklig handling hos oss?

Vi följer de riktlinjer och regler som Folkhälsomyndigheten och Regeringen tagit fram. Här finns information om hur det påverkar våra dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster.

Dop, vigsel och begravning i Svenska kyrkans ordning är alltid en gudstjänst. Gudstjänster räknas som offentliga sammankomster och därför ska vi följa de regler och rekommendationer som ställts upp av Regeringen och Folkhälsomyndigheten. Det betyder bland annat att våra gudstjänster får färre deltagare och att de som samlas inte ska tillhöra någon av riskgrupperna eller ha förkylningssymtom. 

Vi kan fortfarande genomföra dop, vigslar och begravningar och gör så här för att ta vårt ansvar för att sammankomsterna genomförs på ett säkert sätt: 

  • Vi säkerställer att vi aldrig är mer än totalt 50 personer som samlas. De medarbetare som tjänstgör vid förrättningen och eventuella extra musiker och solister ingår i de 50.
  • 50-personersgränsen gäller oavsett om gudstjänsten är inne i kyrkan eller utomhus. 
  • Vi tänker på att hålla ett avstånd på 1,5-2 meter. Det betyder att vi sprider ut oss glest – vi sitter max 3 eller 4 personer i varje kyrkbänk och lämnar varannan bänkrad tom. 
  • Säkerhetsavståndet på 1,5-2 meter gäller även utomhus. 

Dela glädje och sorg – även i Coronatider

Om du har planerat för ett dop, en vigsel eller en begravning med många deltagare måste du anpassa dina planer så att allt kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Dopet, vigseln eller begravningen kan fortfarande genomföras, men med bara ett litet antal närvarande. Kanske kan du be någon av deltagarna på plats att filma gudstjänsten och direktsända den antingen via sociala medier eller någon annan digital tjänst? Eller så kan ni dela filmen i efterhand. Samlingen efteråt kan hållas vid ett senare tillfälle.

Tillsammans kan vi hitta lösningar som följer de regler och riktlinjer som är just nu. Kontakta den präst som ska tjänstgöra på dopet, vigseln eller begravningen för att diskutera hur ditt tillfälle kan genomföras på bästa sätt.