Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Hantering av personuppgifter

Så här hanterar Kilen personuppgifter för barn och vårdnadshavare.

På Förskolan Kilen värnar vi om den personliga integriteten och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar ditt barns och dina personuppgifter. Vi omfattas av Slaka-Nykils pastorats Integritetspolicy vilket bl a innebär att vi endast samlar in personuppgifter som är nödvändiga för att barnet ska kunna vara inskrivet på förskolan och för att vi ska kunna kommunicera med dig som är vårdnadshavare.

Exempel på information vi samlar in utöver personnummer, namn och adress på barn, vårdnadshavare och ev andra kontaktpersoner i barnets närhet är:

  • Barnets hälsa

  • Barnets utvecklingsplan

  • Tillsynstider och närvaro

  • Behov av och beslut om särskilt stöd

Vi är sparsamma med att publicera bilder på barn i verksamheten och begär alltid in ett skriftligt samtycke från barnets vårdnadshavare i förväg.

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt, vilket innebär att informationen raderas när barnet skrivs ut från Kilen.