Foto: Johannes Frandsen/IKON

Gruppverksamhet

Så här hanterar vi personuppgifter när du eller ditt barn deltar i gruppverksamhet i Slaka-Nykils pastorat.

Om du anmält dig till en verksamhet, t ex en grupp eller en kör, i Slaka-Nykils pastorat har vi också bett dig att fylla i en blankett med namn, bostadsadress, personnummer, telefonnumer och e-postadress. Om deltagaren är under 18 år samlar vi också in uppgifter om vårdnadshavarens namn, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress. Ibland kan det finnas ytterligare kontaktpersoner, t ex mor- eller farföräldrar.

Vi samlar också in uppgifter om hälsa och alleriger i vissa av våra grupper.

Vi samlar enbart in uppgifter som är nödvändiga för att driva vår verksamhet och uppgifterna raderas vid verksamhetsårets slut.

Du kan läsa mer i pastoratets Integritetspolicy.