Foto: Daniel Lönnbäck

Förrättningar

Så här hanterar Slaka-Nykils pastorat dina personuppgifter när du bokar en förrättning hos oss.

När du bokar förrättningar som t ex dop, vigsel och begravning behandlar vi dina personuppgifter för vi ska kunna sköta all administration runt förrättningen och fullgöra våra åtaganden.

Läs mer i pastoratets Integritetspolicy.