Foto: Ronny Hvass

Våmbs kyrkogård

Våmbs kyrkogård ligger 2 kilometer väster om Skövde vid Våmbs kyrka som är en av landskapets bäst bevarade 1100-tals kyrkor.

Våmbs kyrkogård ligger 2 kilometer väster om Skövde vid Våmbs kyrka som är en av landskapets bäst bevarade 1100-tals kyrkor. Den är uppförd i kalksten med ett spåntak och har en absid. Kyrkogårdens äldsta del ligger som brukligt närmast kyrkan och den nya sträcker sig mot väster. På den nyare delen av kyrkogården omgärdas gravarna av prydliga buxbomshäckar.
Våmbs kyrkogård är starkt kuperad och en bäckravin utgör en naturlig gräns mot norr.
Här finns möjlighet till gravsättning i kistgrav, urngrav, askgrav eller minneslund.

Besöksadress:
Kyrkbacken 6
541 33 Skövde

våmbs kyrkogård.
Foto: Ronny Hvass
Foto: Ronny Hvass
våmbs kyrkogård.
Foto: Ronny Hvass

Våmbs kyrkogård

Följ med på en virtuell tur på Våmbs kyrkogård i Skövde.

Klicka här!