Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Skövde Besöksadress: Kyrkogatan 5, 54130 Skövde Postadress: Box 183, 54124 Skövde Telefon:+46(500)476500 E-post till Svenska kyrkan i Skövde

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkan i Skövde finns för dig

SAMTAL, SJÄLAVÅRD OCH BIKT

- Du är viktig! Boka gärna tid för samtal hos en diakon eller präst som har vana att under sekretess samtala om livets små och stora angelägenheter. Samtalen är kostnadsfria och du är välkommen oavsett livsåskådning.

Behöver du nå någon att tala med nattetid finns Jourhavande präst tillgänglig kl 21-06 via 112, fråga efter Jourhavande präst. Du kan också skicka digitala brev eller chatta, se närmare information på www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast.

Präster och diakoner kan vara medvandrare när du behöver stöd i livet och när du önskar själavård, förbön och andlig vägledning.

Ibland kan ett själavårdande samtal leda till bikt. Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för. Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt.

Du hittar telefonnummer till präster och diakoner under ”Personal”.

 

STÖD OCH SOCIAL RÅDGIVNING

- Ibland är vardagen svår. En diakon kan vara ett stöd i kontakten med myndigheter och andra organisationer.  Du kan också få hjälp med att se över din ekonomiska och sociala situation.

Vill du veta mer – kontakta:
Maria Landin, diakon tel  0500-47 65 61
maria.landin@svenskakyrkan.se

Annica Svensson, diakon tel 0500-47 65 91
annica.svensson@svenskakyrkan.se

Ingrid Åberg, diakon tel 0500-47 65 64
ingrid.aberg@svenskakyrkan.se

STÖD I SORG

- Svenska kyrkans personal har stor erfarenhet av möten med människor i sorg. Det finns möjlighet till både enskilda samtal och samtal i grupp för barn, unga, vuxna eller äldre. Här kan du ladda ner: Stöd i sorg

Vill du veta mer – kontakta:
Hélena Axelsson Eriksson, präst tel 0500-43 12 59
helena.axelsson@vgregion.se

Joachim Leijon, präst tel 0500-47 65 05
joachim.leijon@svenskakyrkan.se

Ingrid Åberg, diakon tel 0500-47 65 64
ingrid.aberg@svenskakyrkan.se

Katarina Lindgren, diakon tel 0500-43 12 78
katarina.maria.lindgren@vgregion.se

INTEGRATION

Svenska kyrkan i Skövde har i många år arbetat med att välkomna nya svenskar och S:t Matteus kyrka i Södra Ryd har under lång tid fungerat som en mötesplats för många. Vi samarbetar med andra församlingar och organisationer och har också nära kontakt med Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Vill du veta mer, kontakta:

Annica Svensson, diakon tel 0500-47 65 91
annica.svensson@svenskakyrkan.se

Mark Hudson, integrationssamordnare tel 0500-47 65 86 mark.hudson@svenskakyrkan.se

KYRKA-POLIS

Svenska kyrkan i Skövde har ett nära samarbete med Polisen.

Vill du veta mer, kontakta:
Joachim Leijon, polispräst tel 0500-47 65 04
joachim.leijon@svenskakyrkan.se

KYRKA-MILITÄR

Svenska kyrkan i Skövde har ett nära samarbete med Militären.

Vill du veta mer, kontakta:
Joachim Leijon, militärpräst tel 0500-47 65 04
joachim.leijon@svenskakyrkan.se

 

 

GÖR EN INSATS

- Du behövs! I Svenska kyrkan i Skövde finns många möjligheter att finnas med. Det finns en internationell grupp, Café Prostgården, luncher, After Work och ett samarbete med kommunens Språkvän med mera. Genom kyrkans verksamheter och kontakter kan det finnas ett meningsfullt engagemang som passar just Dig.

Vill du veta mer – kontakta:
Maria Landin, diakon tel  0500-47 65 61
maria.landin@svenskakyrkan.se

Annica Svensson, diakon tel 0500-47 65 91
annica.svensson@svenskakyrkan.se

Ingrid Åberg, diakon tel 0500-47 65 64
ingrid.aberg@svenskakyrkan.se