Meny

Samtal och stöd

Präster och diakoner kan vara medvandrare när du behöver stöd i livet och när du önskar själavård, förbön och andlig vägledning. Läs om sorggrupper, Sjukhuskyrkan, Kyrkan på Högskolan med mera.

Svenska kyrkan i Skövde finns för dig.

Präster och diakoner kan vara medvandrare när du behöver stöd i livet och när du önskar själavård, förbön och andlig vägledning.

Samtal och stöd
- Du är viktig! Boka tid för samtal hos en diakon eller präst som har vana att under sekretess samtala om livets små och stora angelägenheter. Samtalen är kostnadsfria och du är välkommen oavsett livsåskådning. 

Stöd och social rådgivning
- Ibland är vardagen svår. En diakon kan vara ett stöd i kontakten med myndigheter och andra organisationer.  Du kan också få hjälp med att se över din ekonomiska och sociala situation. 

Integration
- Svenska kyrkan i Skövde har i många år arbetat med att välkomna nya svenskar och S:t Matteus kyrka i Södra Ryd har under lång tid fungerat som en mötesplats för många. Vi samarbetar med andra församlingar och organisationer och har också nära kontakt med Asylrättscentrum för asylsökande och flyktingar. Vill du veta mer, kontakta: Mark Hudson, integrationssamordnare tel 0500-47 65 86 mark.hudson@svenskakyrkan.se

Kyrka-polis och militär
Svenska kyrkan i Skövde har ett nära samarbete med polisen och militära myndigheter. Kontakt: 
Joachim Leijon, militär & polispräst
tel. 0500-47 65 05 
joachim.leijon@svenskakyrkan.se

Stöd i sorg
Varje människas sorg är unik men ibland kan det vara en hjälp att dela sina tankar och erfarenheter med andra som är i liknande situation. Svenska kyrkan i Skövde och Sjukhuskyrkan på Skas erbjuder samtalsgrupper för dig som sörjer. En kravlös gemenskap där det finns plats för din sorg, dina känslor, funderingar och ord. Alla grupper är kostnadsfria och vi berättar gärna mera när vi träffas. 

Grupper stöd i sorg:
Barn i sorg - Ung i sorg - Föräldrar till barn i sorg - Du som är ”mitt i livet” och kanske yrkesarbetar - Du som mist någon genom suicid - Du som mist ett mycket litet barn - Du som är äldre och förlorat din livskamrat

Kontaktpersoner:

Hélena Axelsson Eriksson, präst tel 0500-43 12 59
helena.axelsson@vgregion.se

Joachim Leijon, präst tel 0500-47 65 05
joachim.leijon@svenskakyrkan.se

Ingrid Åberg, diakon tel 0500-47 65 64
ingrid.aberg@svenskakyrkan.se

Katarina Lindgren, diakon
0500-47 65 54
katarina.lindgren@svenskakyrkan.se

Sjukhuskyrkan-SKAS

Andlig vård
Andlig vård innebär att stödja och hjälpa, ge mod och hopp och att bistå vid omorientering inför nya faser i livet. Existentiella frågor handlar om människans grundläggande sätt att vara. Som existerande förhåller sig människan till sig själv, till världen, till sina möjligheter. Reflektionen över hennes liv kan ge möjligheter och insikter som stöder en god avslutning av livet.

Andliga frågor handlar om människans djupaste relationer till sig själv; andra och gud eller andra högre makter. Den andliga dim.ensionen innefattar människans känsla av mening och mål med livet. Andlig styrka kan bidra till uthållighet. Religiösa frågor hör hemma i den sociala institution av människor som delar samma tro.

Det religiösa behovet får sina svar genom bön, läsning ur den religiösa urkunden, gudstjänster och riter. Dessa kan ge kraft att klara kriser och att leva med sjukdomen sant skänka en känsla av frid, trygghet och hopp. Detta gäller även för samtalet med närstående.

Samtalet
 Sjukhuskyrkan erbjuder personal, patienter och anhöriga professionell samtalshjälp i form av själavård, terapier, krisstöd, avlastande samtal, personalstöd samt gruppsamtal. Vi besitter bred kompetens, lång erfarenhet och omfattas av total tystnadsplikt.

Goda möten
- Livskris 

- Svåra besked 

- Förluster 

- Konflikter 

Röster om sjukhuskyrkan
”Sjukhuskyrkan är en bra resurs för anhöriga, pa­tienter och personal. De är ett stöd i vårt arbete med patienten, samt för vårt eget välbefinnande.”
Undersköterska.

’Jag har i många år träffat sjukhuskyrkan som varit ett stöd under min sjukdom. Med dem kan man prata om allt som rör livet!” 
Patient.

’Jag har fått ett stöd och en tröst i min sorg som jag inte trodde var möjlig, både innan och efter min makes död. Det har gett mig styrka att leva vidare. ” 
Anhörig.

”Inga frågor eller samtalsämnen är främmande eller för svåra eller för små. Bemötandet är fyllt av erfar­enhet och professionalism, men framförallt medkän­nande.” 
Anhörig.

”Sjukhuskyrkan är stödjande för personalen som ofta, kanske dagligen, möter människor i kris. Det goda samtalet kan ge perspektiv på etiska frågor och inge hopp och förtröstan till alla, oavsett tro.” 
Överläkare

Kontakt och information
Hélena Axelsson Eriksson
Sjukhuspräst, psykodynamisk terapeut.
0500-43 12 59.
helena.axelsson.eriksson@vgregion.se

Mikael Mattisson
Sjukhuspastor, KBT-terapeut.
0500-43 12 65.
mikael.mattisson@vgregion.se

Katarina Lindgren, diakon
0500-47 65 78
katarina.lindgren@svenskakyrkan.se

Kyrkan på Högskolan

Kyrkan på Högskolan i Skövde erbjuder samtal med oss, präst och diakon.
Vi heter Anna och Tina och är präst respektive diakon. Vi kommer från Svenska kyrkan och du är välkommen till oss för samtal oavsett tro, vem du än är och hur du än har det. Det kan handla om glädje och sorg, livsfrågor och tro, ensamhet och relationer eller det som är viktigt just för dig.

Samtalen sker under tystnadsplikt och är kostnadsfria. Kontakta oss gärna för att boka tid för samtal. På vår Facebooksida ”Kompis på campus” hittar du aktuella tider då vi finns på högskolan.

Prata gärna med oss om du ser oss på Campus, ta en kopp kaffe med oss, eller kom upp till våra lokaler i A-huset vån. 2, bredvid Studentkåren.
Vi ser fram emot att träffa dig!

University Chaplaincy at University of Skövde
Anna Torbrand George and Tina Redin are part of the University Chaplaincy at University of Skövde.
We serve in Church of Sweden, a lutheran church, but you are welcome regardless of faith to share with us issues and questions that might arise during your time here.
Our councelling is free of charge and strictly confidential.
Do not hesitate to contact us! You can find us at the Campus for an informal talk or coffee as well as in the A-house next to the Student Union.
Please check our Facebook page ”Kompis på Campus” for contact information and updates.
We look forward to seeing you!

Kort presentation av Kyrkan på Högskolan på svenska och engelska (in english)

Anna Torbrand George

Anna Torbrand George

Svenska kyrkan i Skövde

Präst

Tina Redin

Tina Redin

Svenska kyrkan i Skövde

Diakon