Dioramat från ceremonilokalen ut mot naturen.
Foto: White arkitekter

Skövde nya krematorium

Naturen blir altartavla i Skövdes nya krematorium Ett rum där himmelsljuset silas ner genom taket. Så beskrivs ceremonilokalen i Skövdes nya krematorium, som ska byggas i Ryd.

Naturen blir altartavla i Skövdes nya krematorium

 ”Ett rum där himmelsljuset silas ner genom taket” .Så beskrivs ceremonilokalen i Skövdes nya krematorium, som ska byggas i Ryd. Det står nu klart att White Arkitekter får i uppdrag att rita den nya byggnaden, som ska inrymma krematorium, en ceremonilokal och kontor.
 
Skövdes nya begravningsplats ska anläggas i ett skogsområde mellan Timmervägen och Karstorpsvägen i Södra Ryd, det har varit bestämt länge.
Nu finns de första skisserna på hur byggnaden ska se ut, med ceremonilokal, kontor och själva krematoriet med två ugnar. En projektgrupp inom Svenska kyrkan har gått igenom förslag från fyra olika arkitektkontor, och har nu valt att gå vidare med White Arkitekter.

Det var det enkla och avskalade utseendet, med en glasvägg ut mot naturen i ceremonilokalen, som fångade juryn.
− Våra mål var att få en byggnad som står för kvalitet och tidlöshet, och det vi föll för i Whites förslag var den goda totallösningen, och så ceremonilokalen med ett diorama ut mot naturen, säger kyrkorådets ordförande Svante Jildenhed, som leder projektgruppen.