Dioramat från ceremonilokalen ut mot naturen.
Foto: White arkitekter

Skövde nya krematorium

Naturen blir altartavla i Skövdes nya krematorium Ett rum där himmelsljuset silas ner genom taket. Så beskrivs ceremonilokalen i Skövdes nya krematorium, som ska byggas i Ryd.

Naturen blir altartavla i Skövdes nya krematorium

 ”Ett rum där himmelsljuset silas ner genom taket” .Så beskrivs ceremonilokalen i Skövdes nya krematorium, som ska byggas i Ryd. Det står nu klart att White Arkitekter får i uppdrag att rita den nya byggnaden, som ska inrymma krematorium, en ceremonilokal och kontor.
 
Skövdes nya begravningsplats ska anläggas i ett skogsområde mellan Timmervägen och Karstorpsvägen i Södra Ryd, det har varit bestämt länge.
Nu finns de första skisserna på hur byggnaden ska se ut, med ceremonilokal, kontor och själva krematoriet med två ugnar. En projektgrupp inom Svenska kyrkan har gått igenom förslag från fyra olika arkitektkontor, och har nu valt att gå vidare med White Arkitekter.

Det var det enkla och avskalade utseendet, med en glasvägg ut mot naturen i ceremonilokalen, som fångade juryn.
− Våra mål var att få en byggnad som står för kvalitet och tidlöshet, och det vi föll för i Whites förslag var den goda totallösningen, och så ceremonilokalen med ett diorama ut mot naturen, säger kyrkorådets ordförande Svante Jildenhed, som leder projektgruppen.

Ulla Antonsson och landskapsarkitekten Markus Magnusson från White. Foto: Tobias Andersson

Vid en presskonferens 23 september medverkade arkitekten Ulla Antonsson och landskapsarkitekten Markus Magnusson från White.
− Platsen är som en tät pelarsal med en del höjdskillnader, och det har vi utgått från, samtidigt som vi också tagit hänsyn till de fornlämningar som finns på platsen, sade Markus Magnusson.
− Vi har arbetat med träden med sina stammar som en förutsättning och förebild. Var man än befinner sig i byggnaden ska kontakten med naturen behållas. Därför har vi arbetat med ljusinsläpp i såväl väggar som tak, sade Ulla Antonsson.
Ett särskilt önskemål från Svenska kyrkan var att det ska finnas ett fönster in till krematoriet, eftersom fler och fler önskar se när kistan förs in till ugnen, och det finns med i planerna.
− Det händer allt oftare att anhöriga vill följa även den delen av processen, berättar kyrkoherde Martin Eriksson.

Det nästa som händer i processen är att resultaten av en arkeologisk undersökning ska bli klara. På platsen ligger Ryds kyrkoruin och flera andra fornlämningar.
Förhoppningen är att den nya byggnaden ska stå klar 2025, men det är många hållpunkter på vägen i form av olika beslut och miljötillstånd.

Krematoriet är utformat med den sörjandes upplevelse i centrum och är ett vackert exempel på hur en byggnad som ger tröst kan se ut. Krematoriets form är enkel och avskalad, med väggar i ljust tegel som bär horisontella takskivor - i kontrast mot omgivande begravningsplats pelarsal av tall

White arkitekter

− Vi är i stort behov av ett nytt krematorium, eftersom det vi har i dag vid Sankta Birgittas kapell är 60 år gammalt nästa år, bara har en ugn och kräver regelbundna kontroller, säger kyrkogårdschefen Niclas Sjöberg.
Andelen kremationer ökar stadigt och i dag kremeras 88 procent av alla avlidna Skövdebor. Krematoriet betjänar också omkringliggande kommuner.
Att ta den nya begravningsplatsen i bruk är inte lika brådskande. På Sankta Birgittas kyrkogård väntas platserna räcka i 20 år till.
Vad den nya begravningsplatsen med krematorium, ceremonilokal och kontor kommer att kosta kan ännu bara uppskattas.
− Det kan hamna runt 100 miljoner, säger Svante Jildenhed.
− Det blir det största som hänt Svenska kyrkan i Skövde sedan S:ta Helena kyrka byggdes på 1700-talet.

Korta fakta

Platsen:
Ett skogsområde på cirka 11 hektar i Södra Ryd, mellan Timmervägen och Karstorpsvägen.
Krematoriet:
Två ugnar som ska ta emot avlidna från såväl Skövde som angränsande kommuner
Ceremonilokalen: Ska kunna användas för begravningsceremonier oavsett trosinriktning, samt även för konserter och andra arrangemang.
Tidsplan: Entreprenör beräknas vara upphandlad 2023, bygget klart 2025. Därefter anläggs begravningsplatsen.
Kostnad:
Uppskattningsvis runt 100 miljoner.

Text: Anna Nyberg
Bilder: White arkitekter och Tobias Andersson/Tobyphoto

Bilder från pressträffen 23/9. Arkitekterna Markus Magnusson och Ulla Antonsson från White, Martin Eriksson, kyrkoherde, Niclas Sjöberg, kyrkogårdschef och Svante Jildenhed, kyrkorådets ordförande.