Foto: Anders Litborn

Sjukhuskyrkan

På Skaraborgs Sjukhus, Skas Skövde finns sjukhuskyrkan. Kyrkans uppgifter handlar om att stödja och hjälpa, ge mod och hopp och bistå vid omorientering inför nya faser i livet. Arbetet bedrivs ekumeniskt.

Vid röda hissen, plan 2, finns meditationsrummet. Det är utformat av Gerd och Henrik Allert och lyfter fram tankar kring kretsloppet och tiden, cirkeln som inte har någon början och inget slut. Rummet  är öppet dygnet runt och du är alltid välkommen in för att sitta ner en stund.

Det här arbetar sjukhuskyrkan med:
• Samtal
• Andakt
• Dop
• Nattvard
• Medverkan vid avsked
• Förmedlar kontakt med hemförsamling samt andra trosamfund.
• Beredskap
• Vi vänder oss till patienter, anhöriga och personal och har tystnadsplikt.

Du når sjukhuskyrkan via sjukhusets växel: 0500 - 43 10 00

Se även sidan om sjukhuskyrkan på Västra Götalandsregionens webbplats!