Samtal om sorg

Varje människas sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den. Ibland kan det vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med någon som är i samma situation.

Ett rum där du får dela din erfarenhet av sorgen med andra. 

Sorg är ingen sjukdom. Sorg är inte bara känslor, sorgen känns i hela kroppen. Sorg kan sätta igång tankar, känslor och reaktioner som man upplever skrämmande.
Den som sörjer är en vanlig, normal människa som drabbats av en förlust.

Sjukhuskyrkan inbjuder dig som är 65 år eller yngre att delta i en samtalsgrupp om sorg. Antalet i en grupp kan vara upp till sju personer. Vi träffas var tredje vecka vid 5 tillfällen. 

Efter det att du anmält dig meddelar vi plats där vi träffas. Vanligtvis hålls samlingarna i Sjukhuskyrkans lokaler men på grund av Corona-pandemin återkommer vi med lokal.

Sjukhuskyrkans symbol.
Sjukhuskyrkan Foto: IKON

Ny grupp startar den 30/8  kl. 18.00 – 20.00

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. Vår förhoppning är att samtalen kommer att beröra det som känns angeläget för dig.

Kontakta oss gärna för mer information. Välkommen att anmäla ditt deltagande, helst via e-post senast 23/8 till:
mikael.mattisson@vgregion.se 

Det går även att ringa till oss på något av nedanstående nummer. 

Vi som inbjuder är:

Hélena Axelsson Eriksson, sjukhuspräst – 0500 – 43 12 59
Katarina Lindgren, sjukhusdiakon - 0500 – 43 12 78
Mikael Mattisson, sjukhuspastor – 0500 – 43 12 65

Varmt välkommen!