Meny

Samtal & stöd

Svenska kyrkan i Skövde finns för dig.

Präster och diakoner kan vara medvandrare när du behöver stöd i livet och när du önskar själavård, förbön och andlig vägledning.

Samtal och stöd

- Du är viktig! Boka tid för samtal hos en diakon eller präst som har vana att under sekretess samtala om livets små och stora angelägenheter. Samtalen är kostnadsfria och du är välkommen oavsett livsåskådning. 

STÖD OCH SOCIAL RÅDGIVNING
- Ibland är vardagen svår. En diakon kan vara ett stöd i kontakten med myndigheter och andra organisationer.  Du kan också få hjälp med att se över din ekonomiska och sociala situation. 

INTEGRATION

- Svenska kyrkan i Skövde har i många år arbetat med att välkomna nya svenskar och S:t Matteus kyrka i Södra Ryd har under lång tid fungerat som en mötesplats för många. Vi samarbetar med andra församlingar och organisationer och har också nära kontakt med Asylrättscentrum för asylsökande och flyktingar. Vill du veta mer, kontakta: Mark Hudson, integrationssamordnare tel 0500-47 65 86 mark.hudson@svenskakyrkan.se

KYRKA - POLIS och militär

Svenska kyrkan i Skövde har ett nära samarbete med polisen och militära myndigheter. Kontakt: 
Joachim Leijon, militär & polispräst
tel. 0500-47 65 05 
joachim.leijon@svenskakyrkan.se

 

Stöd i sorg

Varje människas sorg är unik men ibland kan det vara en hjälp att dela sina tankar och erfarenheter med andra som är i liknande situation. Svenska kyrkan i Skövde och Sjukhuskyrkan på Skas erbjuder samtalsgrupper för dig som sörjer. En kravlös gemenskap där det finns plats för din sorg, dina känslor, funderingar och ord. Alla grupper är kostnadsfria och vi berättar gärna mera när vi träffas. 

Grupper stöd i sorg:
Barn i sorg - Ung i sorg - Föräldrar till barn i sorg - Du som är ”mitt i livet” och kanske yrkesarbetar - Du som mist någon genom suicid - Du som mist ett mycket litet barn - Du som är äldre och förlorat din livskamrat

Kontaktpersoner:

Hélena Axelsson Eriksson, präst tel 0500-43 12 59
helena.axelsson@vgregion.se

Joachim Leijon, präst tel 0500-47 65 05
joachim.leijon@svenskakyrkan.se

Ingrid Åberg, diakon tel 0500-47 65 64
ingrid.aberg@svenskakyrkan.se

Katarina Lindgren, diakon
0500-47 65 54
katarina.lindgren@svenskakyrkan.se

Du kan läsa mera om suicid och Vägen vidare. Svenska kyrkan i Skövde samarbetar med Suicid ZERO och SPES.

Sjukhuskyrkan-SKAS

ANDLIG VÅRD

Andlig vård innebär att stödja och hjälpa, ge mod och hopp och att bistå vid omorientering inför nya faser i livet. Existentiella frågor handlar om människans grundläggande sätt att vara. Som existerande förhåller sig människan till sig själv, till världen, till sina möjligheter. Reflektionen över hennes liv kan ge möjligheter och insikter som stöder en god avslutning av livet.

Andliga frågor handlar om människans djupaste relationer till sig själv; andra och gud eller andra högre makter. Den andliga dim.ensionen innefattar människans känsla av mening och mål med livet. Andlig styrka kan bidra till uthållighet. Religiösa frågor hör hemma i den sociala institution av människor som delar samma tro. Det religiösa behovet får sina svar genom bön, läsning ur den religiösa urkunden, gudstjänster och riter. Dessa kan ge kraft att klara kriser och att leva med sjukdomen sant skänka en känsla av frid, trygghet och hopp. Detta gäller även för samtalet med närstående.

SAMTALET

 Sjukhuskyrkan erbjuder personal, patienter och anhöriga professionell samtalshjälp i form av själavård, terapier, krisstöd, avlastande samtal, personalstöd samt gruppsamtal. Vi besitter bred kompetens, lång erfarenhet och omfattas av total tystnadsplikt.

GODA MÖTEN

- Livskris 

- Svåra besked 

- Förluster 

- Konflikter 

Stressrelaterade problem Vi förmedlar kontakt med andra trossamfund. Gudstjänst firas i Meditationsrummet, plan 2, röda hissen, torsdagar kl. 15.00.

RÖSTER OM SJUKHUSKYRKAN

”Sjukhuskyrkan är en bra resurs för anhöriga, pa­tienter och personal. De är ett stöd i vårt arbete med patienten, samt för vårt eget välbefinnande.”
Undersköterska.

’Jag har i många år träffat sjukhuskyrkan som varit ett stöd under min sjukdom. Med dem kan man prata om allt som rör livet!” 
Patient.

’Jag har fått ett stöd och en tröst i min sorg som jag inte trodde var möjlig, både innan och efter min makes död. Det har gett mig styrka att leva vidare. ” 
Anhörig.

”Inga frågor eller samtalsämnen är främmande eller för svåra eller för små. Bemötandet är fyllt av erfar­enhet och professionalism, men framförallt medkän­nande.” 
Anhörig.

”Sjukhuskyrkan är stödjande för personalen som ofta, kanske dagligen, möter människor i kris. Det goda samtalet kan ge perspektiv på etiska frågor och inge hopp och förtröstan till alla, oavsett tro.” 
Överläkare

KONTAKT & INFORMATION

Hélena Axelsson Eriksson
Sjukhuspräst, psykodynamisk terapeut.
0500-43 12 59.
helena.axelsson.eriksson@vgregion.se

Mikael Mattisson
Sjukhuspastor, KBT-terapeut.
0500-43 12 65.
mikael.mattisson@vgregion.se

Katarina Lindgren, diakon
0500-47 65 78
katarina.lindgren@svenskakyrkan.se

Kyrka på Högskolan

Rum för stillhet och rum för samtal är ett par utgångspunkter för Svenska kyrkans arbete i samverkan med Högskolan i Skövde.

Kyrkan på Högskolan i Skövde finns för dig som är student eller personal och riktar sig till alla oavsett tro, nationalitet eller sexuell läggning. Vi kommer från Svenska kyrkan och du är välkommen oavsett livsåskådning. 

Vi förmedlar gärna kontakt med andra trossamfund och församlingar.

Här kan du samtala med präst eller diakon. Det kan vara om glädje och sorg, livsfrågor och tro, ensamhet och relationer och det som är viktigt för dig. Samtalen sker under tystnadsplikt och är kostnadsfria. Vi finns i A-huset bredvid Studentkåren. Vi är ofta på plats på torsdag förmiddag. Beställ gärna tid för samtal.

 Läs mer om Univeristetskyrkan-Portalen för kyrkan på universitet och högskola.
 universitetskyrkan.se/

På Facebook är vi med i Kompis på Campus
facebook.com/kompispacampus/

 

Bild: Anders Litborn
Anna Torbrand George

Anna Torbrand George

Svenska kyrkan i Skövde

Präst

Tina Redin

Tina Redin

Svenska kyrkan i Skövde

Diakon