kyrkoruin.
Foto: Ronny Hvass

Ryds kyrkoruin

Ryds kyrka var en romansk absidkyrka byggd på 1100-talet. Bortsett från att tornet saknas, liknande den till form och storlek Våmbs kyrka.

Ryds kyrkoruin

Ryds kyrka var en romansk absidkyrka byggd på 1100-talet. Bortsett från att tornet saknas, liknande den till form och storlek Våmbs kyrka. Det är inte känt när den togs ur bruk men troligen skedde det redan på 1400- eller 1500-talet.

Enligt en obekräftad uppgift från 1600-talet skall den ha blivit nedbränd av danskarna år 1566. Ryds kyrka bestod av ett rektangulärt långhus med ett mindre och kortare kor som avslutades med en absid. Den var ca 18x9 m och byggd av kalksten. Två ingångar har funnits, i södra resp. norra långväggen.

I absidens norra yttermur finns några lutande kant-ställda stenar, så kallade opus spicatum eller axmurning. Detta är en byggnadsdetalj som var vanlig inom den medeltida kyrkobyggnadskonsten på kontinenten. Fram till 1930-talet var kyrkoruinen helt täckt av jord. I samband med en arkeologisk undersökning lät man restaurera den. Vid undersökningen fann man bl.a. en liljesten och en dopfunt, båda troligen från 1100-talet. Dessa förvaras numera i S:t Matteus kyrka i Södra Ryd. Altaret och stenbänkarna i långhuset är rekonstruerade.

Söndag efter midsommar firas årligen ”Den helige Johannes döpares dag” med gudstjänst i kyrkoruinen.

Fornlämningar är skyddade enligt lag.
Skövde Museum/Riksantikvarieämbetet
Ryd socken, fornlämning 3.

Bildspel från Ryds kyrkoruin