ett mönster i färg.

Rum för samtal

Kyrkan ger dig möjlighet att öppet och frimodigt få prata om din tro tillsammans med andra genom olika samtalsgrupper, bibelstudier, föreläsningar med mera. Vi träffas både fysiskt och digitalt. Sidan uppdateras kontinuerligt.