Foto: IKON

Samtal om psalmer

Nyhet Publicerad

Det sägs att psalmboken oftare än Bibeln har funnits i hem i Sverige. Psalmers texter och melodier är omtyckta av många och ger uttryck för tro och liv. Nu ges chansen att närma sig några psalmer och psalmförfattare i samtal tillsammans med andra. 

Blott en dag – en psalm i sänder

Plats:
Kyrketorpsgården, Skultorp. Tid: 15.00 – 16.30.

Datum: 
5/5 Vad är detta för bok? Introduktion till psalmboken. Martin Luther.

12/5  Blott en dag – Måne och sol. – Lina Sandell, Britt G. Hallqvist och   Ida Granqvist.

2/6  Oändlig nåd – Var inte rädd. – John Newton och Ylva Eggehorn.
 Vi sjunger önskepsalmer!

9/6  Skövdebo och flitiga författare. – Paul Nilsson, Anders Frostensson   och Olov Hartman. 

Begränsat antal platser. Välkommen med din anmälan till: Sanna Waithaka, sanna.waithaka@svenskakyrkan.se, 0500-476527.