en kyrka.
Foto: Ronny Hvass

Andakt i rörelse

Andakt i rörelse är en enklare kvällsandakt som vi delar under en  promenad i Kyrkparken

”Andakt i rörelse”

Andakt i rörelse är en enklare kvällsandakt som vi delar under en  promenad i Kyrkparken. Här är inte själva vandringen i fokus, utan innehållet i det som delas. Omgivningen kan ge en fin dimension till andakten, men är inte det centrala.

Vi sjunger psalmer, lyssnar till en bibeltext och ber tillsammans. Ett tillfälle att stanna upp i vardagen, till eftertanke, gemenskap och gott delande.

Onsdagar kl. 18.00. Samling utanför entrén S:ta Helena kyrka
Datum:
19/5, 26/5 och 2/6.

Antal deltagare: Max 8 personer. Anmälan senast kl. 12.00 aktuell dag till 0500-47 65 00. Tid cirka 30 - 45 min. 
Kontakt: Tina Redin 0500-47 65 37
Välkommen! Tina Redin, diakon, Eva Kaiser, präst, Ingrid Åberg, diakon.