Meny

Gud bär levande och döda

S:ta Birgittas Kapell.
Gud bär levande och döda.

– kyrkan är en del av den omsorgen
 
Det är mycket som händer innanför dörrarna i S:ta Birgittas kapell, mycket som ska göras för att en människa ska få ett sista värdigt avsked och en plats att vila på.

Det är tisdag eftermiddag, och begravningstid i Sankta Birgittas kapell. Utanför börjar människor samlas för att ta avsked en sista gång av någon anhörig. Det ligger en sorg över platsen, men också något rofyllt. Innanför dörrarna står vaktmästaren Anders Litborn iklädd svart kostym, han ringer i klockorna när begravningsgudstjänsten börjar. Han ordnar det praktiska som att öppna dörrarna, ringa i klockan, tända ljusen och sköta ljudet. Men han är också en extra axel att luta sig mot, han finns som stöd för de anhöriga under hela begravningen.
 – Det finns människor som ber mig följa med fram till kistan, säger han.
 Anders hamnar mitt i sorgens stund, men också i det vackra en begravning innebär. För honom är det hedersamt.
 – Känslan går inte att beskriva, varje begravning är så otroligt vacker och fin, säger Anders.
 
När de anhöriga sagt farväl
Anders tar i hand med några av de som går ut ur kapellet. Han plockar i ordning i lokalen och stänger dörrarna. Efter begravningsgudstjänsten ska kistan med den avlidne vidare till sin sista viloplats, antingen kremeras eller jordsättas.

Kyrkan skapar personliga avsked

Vid begravningsgudstjänsten är alltid himmel och jord nära varandra.
Kyrkan får hjälpa till att forma gudstjänsten, så att den blir en fin, personlig stund för ett farväl.
 För de närmast anhöriga är det alltid en svår stund. Kyrkans medarbetare vill hjälpa till och stötta och underlätta. Prästen och kantorn hjälper till att forma begravningsgudstjänsten, med hjälp av gudstjänstordningen och de önskemål de anhöriga har. Oftast besöker prästen de anhöriga, men det går också att mötas i kyrkans lokaler. Prästen och de närmast anhöriga talar om den som dött, om sorgen och saknaden, och om de önskemål de anhöriga har inför begravningen.

Kyrkomusikerna är skickliga och engagerade och de vill så långt det är möjligt kunna få bidra med levande musik i gudstjänsten. Musikerna beställer noter och kan tipsa om instrumentalister och solister utifrån önskemålen. Att musiken är levande känns viktigt då musiken ”spelar med” i det som händer i rummet, och kan anpassas.
    Vid något tillfälle kan de anhöriga ha önskat ett inspelat musikstycke, som känns viktigt för dem. Då kan prästen anknyta till detta i griftetalet och låta det inspelade stycket spelas i anslutning till griftetalet.
    Det har hänt att anhöriga trott att alla begravningsgudstjänster ser likadana ut och att gudstjänsterna inte kan utformas utifrån personliga önskemål. Men så är det inte. Svenska kyrkan i Skövde, vill visa omsorg och hjälpa till att forma levande, personliga, begravningsgudstjänster som förmedlar den tröst och det hopp som Gud vill ge alla dem som mist sina nära och kära.
”För Gud är alla levande” Luk 20:38.

Text: Lena Ehrngren
Bild: Ronny Hvass

Gud, din nåd bär i liv och död. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda.