Norra Kyrketorps kyrka

Kyrkan invigdes i mars 1925. Arkitekten Fredrik Falkenberg har utformat den. Han fick dock aldrig se sitt verk fullbordat då han avled året före invigningen.

Kyrkan invigdes i mars 1925. Arkitekten Fredrik Falkenberg har utformat den. Han fick dock aldrig se sitt verk fullbordat då han avled året före invigningen. Skilda stilarter har smält samman till en harmonisk enhet i denna kyrka. Här finns inslag av romansk teknik och gotik. Tornet med sin ovanliga utformning har lånat drag från gamla klockstaplar vid våra landsbygdskyrkor. De flesta vardagar är kyrkan öppen mellan klockan 8.00 och 15.30. Under helger är den öppen i anslutning till gudstjänster och kyrkliga handlingar. Kyrkan rymmer 150 personer. 

Norra Kyrketorps kyrka ligger i stadsdelen Skultorp. Vid kyrkan finns också en kyrkogård. Adress, karta och vägbeskrivning nedan.

Interiör Norra Kyrketorps kyrka Foto: Ronny Hvass

Lyssna till klockringning från Norra Kyrketorps kyrka.