Foto: Anders Litborn

S:t Matteus kyrka

Här kan människor i olika åldrar, med olika bakgrund och från olika kulturer känna sig hemma. Gudstjänsterna är centrum i församlingsarbetet. Då kyrkan för några år sedan byggdes om och till, fick den sitt fantastiska altarskåp, vilket utgör centrum i kyrkorummet, med sina varma inbjudande färger.

I Ryd samsas många olika uttrycksformer och inriktningar, vilket är grunden för S:t Matteus unika profil. Här finns influenser från en långvarig dialog och samarbete med andra kyrkor. Församlingen präglas också av de många nya svenskar som är en del av församlingens liv. Kyrkan har också många kontakter med både det omgivande samhället och andra samfund.

Ruinen efter 1100-talskyrkan finns kvar
Ruinerna efter den gamla kyrkan i Ryd finns ännu kvar. Den byggdes troligtvis någon gång under 1100-talet och var en romansk absidkyrka, inte helt olik kyrkan i Våmb. Ryds gamla kyrka raserades vid 1500-talet under något av de nordiska krigen. Idag används den gamla kyrkoruinen vid främst friluftsgudstjänster.

Dopfunten som idag står inne i S:t Matteus kyrka från 1100- talet är hämtad från Ryds kyrkoruin. Denna dopfunt ser inte ut som dagens typer. Det kan man se på avtappningshålet, för på den tiden så doppade man hela barnet i dopvattnet. Därför är också dopfuntens skålform stor i jämförelse med dagens. Liljestenen från 1200- talet är i samma material som dopfunten. Den väger ca 500 kg och även denna är flyttad från Ryds kyrkoruiner till S:t Matteus kyrka.

"Stadsdelen Södra Ryd byggdes under 1970- och 80-talet. Bostäderna är fördelade på ungefär hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter och villor. 

Adress: Västra Skogsrovägen 2 Skövde