Foto: Anders Litborn

Kyrkor

Välkommen att besöka kyrkorna i Skövde pastorat. 

Öppettider för kyrkorna varierar. I kalendariet finns tider för gudstjänster och mässor när kyrkorna håller öppet. Kontakta receptionen i Kyrkans hus för information angående övriga öppettider. 0500-47 65 00. Nedan finns en karta och vägbeskrivningar till kyrkorna i Skövde pastorat.