Foto: Karl Hvass

Kyrkogårdar i Skövde pastorat

Välkommen att besöka kyrkogårdar i Skövde pastorat.

Kyrkogårdar i Skövde pastorat

S:ta Birgittas kyrkogård

S:ta Birgittas kyrkogård är belägen nedanför berget Billingens östra sida. Med sina sexton hektar är S:ta Birgitta den största av Skövdes kyrkogårdar.

S:ta Elins kyrkogård

Kyrkogården anlades 1893 och är belägen på en platå väster om nuvarande Garpadammen och även om den ligger mitt i staden så upplevs kyrkogården som en lugn och parkliknande miljö.

S:t Sigfrids kyrkogård

S:t Sigfrids kyrkogård är den äldsta av Skövdes kyrkogårdar - anlagd redan 1860. Det lilla åttakantiga gravkapellet i tegel på kyrkogårdens norra del byggdes år 1877.

N:a Kyrketorps kyrkogård

Norra Kyrketorps kyrkogård är belägen vid Norra Kyrketorps kyrka i Skultorp

kyrkogård.

Sjogerstads kyrkogård

Kyrkogården i Sjogerstad är belägen vid Sjogerstads kyrka

Häggums kyrkogård

Häggums kyrkogård är belägen vid Häggums kyrka

Hagelbergs gamla kyrkogård

Hagelbergs gamla kyrkogård är beläget vid Skövde garnisons övningsfält mellan Klagstorps gård och Tåstorp.

Våmbs kyrkogård

Våmbs kyrkogård ligger 2 kilometer väster om Skövde vid Våmbs kyrka som är en av landskapets bäst bevarade 1100-tals kyrkor.

N:a Kyrketorps gamla kyrkogård

Norra Kyrketorps gamla kyrkogård är belägen vid Norra Kyrketorps gamla kyrka nära Tovatorps by, Skövde Garnisons övningsområde.

Hagelbergs nya kyrkogård

Hagelbergs nya kyrkogård är belägen längs vägen mellan Klagstorps gård och Varola.

Ödekyrkogårdar

Här kan du läsa och ladda ner broschyren som visar samtliga kyrkogårdar.