Meny

Konfirmandgrupper

INFORMATION KONFIRMANDGRUPPER

ÄVENTYR

Tack!

Tack för ett fint konfirmandår. Gruppen 19-20 är avslutad. I höst välkomnar vi nya konfirmander.

IN ACTION 1

 

Vårterminen  

Måndag 14  januari kl. 16.00-18.30 i Däldernas kapell

Konfirmandresa till Krakow och Auschwitz 30/4-5/5 2019.  Mer info på föräldramötet!

Datum för konfirmationerna är lördag 25 maj i S:ta Helena kyrka, kl.11.00 för grupp 1 och kl.15.00 för grupp 2. 

OBS! Boka redan nu in Bibel-borgen som är en gemensam dag för alla konfirmander i Skövde, 26/1-18.

Med reservation för ändringar

IN ACTION 2

 

Vårterminen  

Måndag 21 januari kl. 16.00-18.30 i Däldernas kapell

Konfirmandresa till Krakow och Auschwitz 30/4-5/5 2019.  Mer info på föräldramötet!

Datum för konfirmationerna är lördag 25 maj i S:ta Helena kyrka, kl.11.00 för grupp 1 och kl.15.00 för grupp 2. 

OBS! Boka redan nu in Bibel-borgen som är en gemensam dag för alla konfirmander i Skövde, 26/1-18.

Med reservation för ändringar

UPPLEVELSE S:t Johannes

Upplevelsegruppen i S:t Johannes träffas på tisdagar jämna veckor 16:00-18:30.

 

UPPLEVELSE KYRKANS HUS

 

2020

Tack!

Tack alla underbara konfirmander, tack alla anhöriga för en fin konfirmation i dessa tider.