S:ta Helena kyrka vy från kyrkparken.
Foto: Karl Hvass

S:ta Helena kyrka

S:ta Helena kyrka ligger mitt i Skövde och bär namn efter stadens skyddshelgon S:ta Elin eller S:ta Helena. S:ta Helena kyrka är välbesökt och det firas gudstjänst flera gånger varje vecka.

Det är ofta någonting på gång i S:ta Helena kyrka. Gudstjänster, körövningar, konfirmandlektioner och studiebesök fyller kyrkan dagligen med liv. Kyrkan är öppen dagligen för den som vill komma in och sitta ner en stund, tända ett ljus, tänka en tanke och be en bön. Ofta är någon av våra musiker där och övar och ger en ytterligare dimension till kyrkobesöket.

Under medeltiden var S:ta Helena kyrka ett betydande vallfartsmål för pilgrimer från hela Skandinavien. Kyrkan har renoverats ett flertal gånger under århundradena, bland annat 1769, 1927, 1972 och den senaste 2013. På utsidan en katedral med gamla anor och på insidan överraskande ung - det är vad besökaren slås av vid ett besök i S:ta Helena kyrka. Tornet på kyrkan är totalt 56,5 meter inkl kyrktuppen som är 1,5 meter hög.

Interiören i kyrkan präglas av korgobelängen, Gerd Allerts väv ”Ett ljusets kors för Herrens hus” som invigdes på kyndelsmässodagen 2002. Den mittersta våden, med sin röda färg och guldet, symboliserar kärleken och heligheten. I de båda sidovävarna, som inramar den röda, tas valvformerna upp som finns i koret. Här är färgerna ljusa och luftiga. Den blå färgen symboliserar intellektet och står för tankens fria vandring, våra egna associationer.

I taket ses den stora akustikplattan i form av ett kors. Den föreställer Jesu uppståndelse och på plattan finns Jesu fem sår antydda. Altaret pryds av ett kors där lärjungen Johannes och Maria finns vid Jesu sida. Under kyrkans fönster finns symboler för tio Guds bud, med första budet under norra korväggen.

Till vänster om koret finns en järngrind i vackert rutmönster från 1400-talet. Dess ursprungliga plats var nedanför trappan till gravvalvet där S:ta Elins kvarlevor skulle ha bevarats i ett skrin. Trappan kan ses genom glasrutan i golvet till vänster i koret.

S:ta Elin (även kallad S:ta Helena) var enligt legenden en gudfruktig kvinna av hög börd som levde på en stor gård i Våmb. Sedan hon tidigt blivit änka ägnade hon sig uteslutande åt välgörenhet resten av sitt liv. En av Elins döttrar var gift med en man som var hustrumisshandlare. Makens grymhet sågs inte med blida ögon av parets tjänare som var väldigt fästa vid sin husmor och de mördade honom. Elin beskylldes av mannens släkt att vara anstiftare till mordet och vid ett besök i Götene blev hon dödad som hämnd.

Vid hennes död skedde flera mirakel och hon blev helgonförklarad den 31 juli år 1164, Sveriges första kvinnliga helgon. Elin ska ha tagit initiativet till S:ta Helena kyrka likväl som kyrkorna i Våmb och Götene. Det sägs att hennes gravkammare fanns i de äldsta delarna av S:ta Helena kyrka. Passa på att ta en titt på Astri Taubes statyett av S:ta Elin från 1950 som hänger på utsidan av kyrkan på dess norra sida. Kyrkan rymmer 375 personer. Hörslinga finns. Mera om S:ta Elin

S:ta Elins vandringsled

Startar vid S:ta Helena kyrka går till Varnhem, cirka 14 kilometer längst den gamla banvallen. Leden är lätt att gå eller cykla. Här kan du ladda ned karta/broschyr över leden.

Interiör mot koret i S:ta Helena kyrka. Foto: Karl Hvass
Ikon av Robin Johansson/Antoniusgården Kållandsö.
S:t Elin av Skövde. Ikon av Robin Johansson/Antoniusgården Kållandsö.

Läs och ladda ned folder om S:ta Helena kyrka.