Foto: Ronny Hvass

Häggums kyrka

År 1864 raserades den gamla kyrkan, som var byggd på 1100-talet,och samma år invigdes Häggums nya kyrka som uppförts av byggmästare Anders Pettersson från Värsås.

I tornet finns två klockor, en större från 1400-talet med minuskelinskrift och en mindre, gjuten i Skara 1757 av klockgjutaren N. Billsten. I vapenhuset finns två gravhällar bevarade, uppställda mot väggen. Den ena över hattmakare Anders Wahlberg, död 1762, och den andra över Dannemannen Jacob Bengtsson. På andra sidan går en trappa upp i tornet och till läktaren. Kyrkan innehåller bl.a. en altartavla föreställande Kristus på korset med Maria och Johannes, målad av O. Ljungström. Den skänktes 1872 av dåvarande kyrkoherden Anders Johansson. 

Fyra ljuskronor finns, av vilka två är antika, en av mässing från 1600-talet och den andra en kristallkrona i empirestil från 1700-talet. Från den gamla kyrkan har bevarats en dopfunt med rankornamentering från 1200-talet samt predikstol och epitafium vilken tillägnas kyrkoherden Sven o Laurentius Kliander (kyrkoherde mellan 1677-1696). De sistnämnda konserverades 1953 av konservator O.Hellström, Skara. Kyrkan har restaurerats 3ggr.,1921,1953 och 1997-1998.
Vid den andra 1953 befanns det gamla golvet delvis ruttet och måste ersättas med ett nytt. Annars innebar restaureringen målningsarbeten. Från församlingsbor, dåvarande och tidigare, skänktes många gåvor bl.a. en kormatta av Agda Österberg och en matta i sakristian. Kyrkobröderna i Häggum bekostade den elektriska belysningen i koret. I och med att Häggums befolkning minskades under 1900-talet. bl.a. i samband med Ranstadsverkets utvidgning minskades också kyrkobesöken.

Det innebar att den s.k. ”Lillkyrkan” invigdes 1971. De främre bänkarna på höger sida från koret ner till östra utgången ur kyrkan, togs bort och fristående stolar sattes dit. Det var meningen att besökarna skulle sitta ihop mer gemensamt på de behagliga stolarna och att de skulle få bättre kontakt med prästen som predikade. Därför ställdes det också en s.k. ambo fram. Dessutom inköptes en kororgel som sattes framför den östra utgången. I samband med den senaste restaureringen återställdes kyrkbänkarna och kororgeln såldes till emeritus Oskar Björklund som skänkte den församlingshemmet i Primursk, Ryssland. I stället restaurerades läktarorgeln av pastoratet och en ny trappa upp till läktaren sattes dit inne i kyrkan. Kyrkan rymmer 150 sittplatser.

Häggums kyrka ligger i byn Häggum nära Stenstorp.

Foto: Ronny Hvass
Interiör Häggums kyrka Foto: Ronny Hvass
Foto: Ronny Hvass