Foto: Ronny Hvass

Hagelbergs kyrka

Kyrkan ligger som en freds-oas mitt ute på P4:s stridsvagnsövningsfält där de nya Leoparderna dånar förbi. Kyrkans äldsta delar är troligen från 1100-tal. Tillbyggnader och ombyggnader har skett åtskilliga gånger under årens lopp. I kyrkan finns flera unika inventarier.

Altaruppsatsen är stor och sannolikt ett krigsbyte från Sveriges stormaktstid. Den är från senare delen av 1500-talet och har formen av ett skåp med sidodörrar som kan stängas. På dörrarnas baksida är Paulus och Luther avbildade. Nämnas bör också den vackra dopfunten, snidad i trä, från 1700-talet.

Hagelbergs kyrka ligger beläget på Skövde Garnisons övningsfält vid Tåstorp cirka en kilometer från Klagstorp.

Foto: Ronny Hvass