Elinsalen

Elinsalen är den största av konferenslokalerna i Kyrkans Hus.

Konferens i Elinsalen