Foto: Tobias Andersson

S:ta Birgittas kyrkogård

S:ta Birgittas kyrkogård är belägen nedanför berget Billingens östra sida. Med sina sexton hektar är S:ta Birgitta den största av Skövdes kyrkogårdar.

Foto: Tobias Andersson
Foto: Tobias Andersson

S:ta Birgittas kyrkogård togs i bruk 1949 och är en gräskyrkogård. Den är belägen nedanför berget Billingens östra sida. Med sina sexton hektar är S:ta Birgitta den största av Skövdes kyrkogårdar.

Här har man varit relativt återhållsam med trädplanterandet. Oxeln ingår dock i den ursprungliga planen för kyrkogården och förekommer dels som parkträd, dels som klippta häckar vilka omhägnar gravkvarteren.

Mellan två forntidsgravar på kyrkogårdens högsta punkt ligger S:ta Birgittas kapell med krematorium.

På S:ta Birgittas kyrkogård finns möjlighet till gravsättning i kistgrav, urngrav, askgrav eller i minneslund. 

Besöksadress:
Gamla Kungsvägen 50
541 32 Skövde
Karta nedan

Foto: Tobias Andersson

Digital rundtur på kyrkogården

Klicka här