Foto: Ulrika Wejshag

S:t Sigfrids kyrkogård

S:t Sigfrids kyrkogård är den äldsta av Skövdes kyrkogårdar - anlagd redan 1860. Det lilla åttakantiga gravkapellet i tegel på kyrkogårdens norra del byggdes år 1877.
Denna idag centralt belägna kyrkogård kännetecknas av mäktiga bokar, såväl grön som rödbladig och av grusbelagda gångar som bevarats enligt gamla ritningar.

På S:t Sigfrids kyrkogård finns möjlighet till gravsättning i kistgrav, urngrav eller minneslund.

Besökadress:
Staketgatan
541 30 Skövde

S:t Sigfrids kyrkogård

Följ med på en virtuell tur på S:t Sigfrids kyrkogård i Skövde.

Klicka här!