Meny

S:ta Elins kyrkogård

Kyrkogården anlades 1893 och är belägen på en platå väster om nuvarande Garpadammen.

Gravindelningen på S:ta Elin påminner om den på S:t Sigfrids kyrkogård, där de rektangulära gravkvarteren avgränsas av gångar som ligger i nordsydlig och östvästlig riktning.

Militärkyrkogården på kyrkogårdens nordöstra del är väl förknippad med S:ta Elins kyrkogård liksom de vita träkorsen på kvarteret "Allmänningen".

På S:ta Elins kyrkogård finns möjlighet till gravsättning i kistgrav, urngrav eller i minneslund. 

Besöksadress:
Majorsgatan
541 30 SKövde