Meny

Andlig vägledning

Andlig vägledning

”Människan kommer ibland in i ett mörker som i förstone ter sig outhärdligt.
Men för den som har ögon att se med, sipprar det ner i dessa tunnlar ett överväldigande ljus, ett skimmer från en annan verklighet”
Owe Wikström, ur Det bländande mörkret.

Alla kan hitta sin väg till Gud

Men man behöver ofta hjälp på vägen. Till detta kan en präst eller en diakon bli en medvandrare, som stödjer din vandring med Gud.

Medvandrarens främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro. Samtalet börjar som alla andra samtal, där du själv befinner dig. Välkommen att dela tankar kring tro och liv!

Samtal med präst och diakon

Sök gärna en präst eller diakon när du behöver själavård, förbön och andlig vägledning. Ibland kan ett själavårdande samtal leda till bikt. 

Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för. Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt.

Kontakt: Lena Ehrngren, präst 0500-47 65 62 lena.ehrngren@svenskakyrkan.se

Läs mer om biktsvenskakyrkan.se/samtalsstod/bikt