Aktuellt på kyrkogårdarna

Aktuellt på våra kyrkogårdar

I vår strävan att erbjuda våra gravrättsinnehavare en så bra gravplatsskötsel som möjligt har vi beslutat att investera i ett antal självvattnande blomlådor. Den största vinningen med en självvattnande blomlåda är att växterna får jämn tillgång till vatten och att trädrötter hålls utanför planteringen. Detta ger vackrare och mer livskraftiga växter samtidigt som det minskar vattenförbrukningen.
Arbetet på kyrkogården är krävande för rygg och knän. Med hjälp av blomlådorna kan plantering ske vid bänkar i arbetshöjd, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Kyrkogårdsförvaltningen grävde ner bevattningslådor under hösten 2019 på S:t Sigfrids kyrkogård på de gravar som har skötsel genom oss. Vi kommer hösten 2020 att gräva ner fler bevattningslådor, de gravrättsinnehavare som berörs kommer att få information om detta brevledes innan.