Meny

Månadens bön

Heliga Birgittas bön:

Herre, kom snart och upplys natten.
Såsom döende längtar så längtar jag efter dig.
Säg min själ att intet händer utan att du tillåter det
Och att intet som du tillåter är tröstlöst.

O Jesus Guds son, du som stod tyst inför de som dömde dig
håll tillbaka min tunga till dess jag fått besinna vad och hur jag ska tala.

Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den.
Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare.
Så uppfyll då min åstundan och visa mig vägen.

Jag kommer till dig såsom den sårade kommer till läkaren.
Giv o Herre mitt hjärta ro.

Amen