Meny

Konfirmation 2020-2021

Ett minnesvärt år!

I Sköns Församling bjuder vi varje år in till konfirmation. I år är det dags för de ungdomar som är födda 2006. Konfirmationsåret innehåller både veckoträffar och läger. Konfirmationen ska vara en rolig och minnesvärd tid där man får chansen att fundera och diskutera utifrån sin egen person. Vi funderar också kring frågor om Gud och kristna traditioner. Vi använder Bibeln som referenspunkt för att diskutera människolivets olika frågor och val.

Musik och kreativitet är en viktig del i vår konfirmationstid, utifrån att kunna förstå, associera och uttrycka sig på fler sätt än med ord. I verksamheten är vi fyra ledare, Christin Bostedt, Peter Holm, Robert Nordlund och Carolina Sirenius. Vi har också stor hjälp av våra unga ledare. Unga ledare är ungdomsvolontärer som arbetar med konfirmander som en del i deras ledarutbildning.

Våra konfirmationsgrupper är:

  • Veckoträffar med läger. Vi träffas varje vecka på tisdagar kl. 16.00-18.30, då börjar vi med fika. Vi åker på två stycken läger, ett på hösten och ett på våren. Lägren är på 3-4 dygn var. Start vecka 36 med upptaktskväll för föräldrar och konfirmander kl. 18.30 i Birgittakyrkan. Konfirmation under maj 2021. Första lägret är vecka 37, 10-13 september.
  • Konfirmation för ungdomar behov av särskilt stöd. Vi träffas en gång i veckan under höstterminen eller vårterminen. Här har vi möjlighet att anpassa våra konfirmandträffar till olika funktionsvariationer och behov. Under hösten erbjuder vi ungdomar med olika NPF-diagnoser chansen att delta i konfirmation. konfirmationen blir i december 2020. Under våren erbjuder vi särkoleungomar chansen att delta i konfirmationen. Konfirmationen sker i maj 2021. I dessa grupper har vi ev. ett dagläger.  Kontakta Carolina eller Robert.

Vanliga frågor om konfirmation.

Måste man vara döpt?

Nej, det behöver du inte. Är du inte döpt när du börjar, så döps du före konfirmationen. Konfirmation betyder bekräftelse. Bekräftelse av dopet.

Måste man tro på Gud?

Det korta svaret är nej! Men man får en chans att fundera kring Gud och tro.

Mina kompisar säger att ingen konfirmerar sig längre. Är det så?

Nej så är det inte. Förra året var det 35 000 ungdomar som konfirmerades i Svenska Kyrkan. I Sundsvalls Kommun konfirmerades förra året 287 ungdomar.

Carolina Sirenius, Pedagog. Tel. 070-251 12 30                              

Robert Nordlund, Pedagog. Tel. 070-072 72 19

Christin Bostedt, Präst. Tel. 072-539 79 54                                                             

Peter Holm, Musiker. Tel. 073-067 85 01                     

Just nu har vi problem med anmälningsformuläret här. Men ni kan så länge anmäla er genom att maila till carolina.sirenius@svenskakyrkan.se med följande uppgifter:

Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och postort

Mobilnummer till dig

Email till dig

Namn på vårdnadshavare

Mobilnummer till vårdnadshavare

Email till vårdnadshavare

Information om ev. allergier