Sköns Begravningsplats
Foto: Catarina Andersson

Gravskötselinformation

Skötsel för gräsgrav 600 kr/år eller 3000 kr/5 år.
Skötsel för grusgravplats 800 kr/år eller 4000 kr/5 år.
Sommarplantering 200 kr/år eller 1000 kr/5 år.
Höstljung 2 st 100kr/år eller 500 kr/år.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för beställning 060-52 67 40.

Sista datum för beställning för innevarande år är den 30 april.

Gravrätt och gravbrev

När man vill ha en ny grav måste gravrättigheterna bäras av någon och det är oftast den avlidnes närmaste anhörig. Man kan också dela upp gravrätten på flera anhöriga för att säkerställa skötsel och ansvar.

Det är innehavaren som bestämmer vem som får ligga där och vilken skötsel graven ska ha. Det är också ett ansvar för att vårda graven väl och reglerna för detta finns i gravbrevet. När innehavaren avlider kan gravrätten ärvas enligt gängse regler, om det är flera gravrättsinnehavare fördelas ansvaret mellan dem.

Det är viktigt att kyrkogårdsförvaltningen underrättas om förändring, så att nya gravrättsinnehavare kan utses och registreras.

Kostnader

Hur mycket en begravning kostar beror på var den ska äga rum och på hur omfattande du vill att arrangemanget ska vara. Kostnader för lokal, gravplats, kremering och gravsättning ingår i den begravningsavgift som alla svenska medborgare betalar via skattsedeln. Vid kyrklig begravning ingår präst och musiker då man är medlem i svenska kyrkan.
 

Se kommunens hemsida: www.sundsvall.se
  • Krematoriet

    Sköns församling

    Krematorieexpedition

    Mer om Krematoriet

    Öppettider: måndag-fredag 8-11 och 13-15.30 Adress: Humlegårdsvägen 1, 863 32 Sundsbruk

Foto: Catarina Andersson