Protokoll

Med öppenhet i fokus

Vi strävar efter största möjliga öppenhet och insyn i den verksamhet vi bedriver.

Du som församlingsmedlem ska lätt kunna ta reda på vad dina förtroendevalda beslutat. Därför lägger vi ut offentliga protokoll från kyrkofullmäktige här på hemsidan.