Hur vår verksamhet påverkas av coronaspridningen. Uppdaterad 18 november

I Skillingaryds församling gör vi vad vi kan för att minimera smittrisken. Vi kommer därför att ställa in och skjuta fram vissa verksamheter. Uppdaterad 18 november 2020.

Uppdatering 3/3 2021

Ändrade tider för våra andakter. Vi kommer att ha morgonbön 9.00 på tisdagar Eftermiddagsandakt 15.00 kommer vi numera endast ha på onsdagar. 

Vi kommer inte längre  (på grund av rådande restriktioner) att ha öppen kyrka i Skillingaryd. 

Vill du prata med en diakon eller präst. Ring! Våra nummer hitttar du här.

 

 

Uppdatering

5/2 2021

Vi firar gudstjänst i våra olika kyrkor. Max 8 deltagare exklusive personal.

 

 

Uppdatering 18 november

Vi kommer att fortsätta att fira gudstjänst men endast 8 personer exklusive personal kommer att kunna delta i kyrkan. Från och med första advent ska vi börja sända våra gudstjänser på internet.

På grund av begränsningarna kommer vi enbart att fira gudstjänst i Skillingaryds kyrka fram till jul (om inte nya restriktioner kommer). Undantaget är gudstjänsten 16.00 i Hagshult den första advent.

Vi kommer att ha öppen kyrka i Skillngaryd måndag till fredag fram till jul. Tisdag till torsdag har vi andakt vid 9.00 och 15.00. Efter eftermiddagsandakten kommer det finnas präst, diakon eller annan personal som är tillgängliga för samtal. Du får också gärna kontakta oss på andra tider!

Promenadgruppen kör på som vanligt men anpassas utifrån rådande restriktioner.

All annan verksamhet är vilande om inte de berörda fått annan information.

Vi hoppas att julens gudstjänster ska kunna genomföras som vanligt men anpassar vår verksamhet utifrån kommande påbud från myndigheterna.

 

Uppdatering 4 november 2020:

Fram tills den 24 november kommer all vår verksamhet förutom gudstjänster (och andakter) och promenadgruppen att vara vilande. Detta gäller också all barn- och ungdomsverksamhet. Spagettigudstjänsten som var planerad den 17 november är också inställd.

Promenadgrupppen och våra gudstjänster fortsätter alltså, de pausas inte. 

Sprid gärna denna information så att så många som möjligt i vår församling får denna information så snabbt som möjligt.

Låt oss också påminna varandra om att be för vår bygd och i synnerhet för människor som känner sig isolerade under denna krävande tid.

Har du någon fråga så tveka inte utan hör av dig till oss.

 

 

Vi kommer att fira gudtjänst varje söndag. Andra verksamheter kan ställas in eller skjutas fram. Vi kommer naturligtvis att följa lagar kring begränsningar av antal besökare (i skrivande stund 50 personer). 

Kolla i vår sidas kalender eller i annonsering gjord efter coronakrisens börja för att se vilka aktiviteter som är igång.

 

 

 

Denna sida uppdateras löpande och förändringar kommer att publiceras här.

 

 

På grund av smittläget ber vi dig att du stannar hemma om du känner dig det minsta sjuk.

När du besöker våra verksamheter i dessa tider är det viktigt att vara extra noga med att tvätta händerna, nysa/hosta i armvecket och hälsa på andra sätt än den vanliga handhälsningen (eller andra hälsningar med kroppslig beröring).

Utifrån smittrisken kan det ske vissa förändringar i vår verksamhet. Exempelvis kring nattvardsfirandet. Vi kommer heller inte att ha någon servering.

Nya riktlinjer är framtagna för dop, bröllop och begravningar. Exempelvis kommer inga nya minnesstunder att bokas in i församlingshemmen. Kring varje sammankomst kommer strikta hygienregler att följas. Vi för en dialog med de berörda. 

Om myndigheternas rekommendationer ändras kommer vi att anpassa vår verksamhet utifrån de nya riktlinjerna.

 

Vår biskop Fredrik Modéus uppmanar oss att be:

Gud, ta hand om vår oro.
Hjälp oss till omsorg om varandra.
Låt inte viruset sprida sig.
Tack för kyrkans trygga rum.
Vi överlämnar oss i dina händer.
Amen.

 

Följ gärma vad Svenska kyrkan på riksnivå skriver om coronasmittan.

Joel Jonassen

Joel Jonassen

Svenska kyrkan Skillingaryds församling

Pedagog, Församlingassistent