Meny

Hur vår verksamhet påverkas av coronaspridningen

I Skillingaryds församling gör vi vad vi kan för att minimera smittrisken. Vi kommer därför att ställa in och skjuta fram vissa verksamheter.

Vi kommer att fira gudtjänst varje söndag. Andra verksamheter kan ställas in eller skjutas fram. Vi kommer naturligtvis att följa lagar kring begränsningar av antal besökare (i skrivande stund 50 personer). 

 

 

 

Nu har vi öppet i Skillingaryds kyrkan tisdag till torsdag. (Klicka på länken för mer information)

Denna sida uppdateras löpande och förändringar kommer att publiceras här.

På grund av smittrisken kommer vi att ställa in alla former av servering i samband med våra verksamheter. Vi kommer exempelvis inte att ha några soppluncher och spagettigudstjänster tills annat meddelas.

Mötesplatscaféet som kyrkorna i Skillingaryd ansvarar för är inställt tillsvidare.

Syföreningen Ankarets träffar på torsdagar är inställda tillsvidare.

Vårauktionen i Hagshult lördagen den 21 mars är framflyttad - nytt datum kommer.

Spagettigudtjänsten i Tallnäs lördagen den 4 april är inställd.

 Musikgudtjänsterna i Åkers kyrka den 4 april (Lindbergarna) och 2 maj (Korsdraget) är inställda.

Påskdagens uppståndelsegudtjänst den 12 april 11.00 är flyttad från Skillingaryds kyrka till Åkers kyrka. Detta för att minimera smittrisken.

 

På grund av smittläget ber vi dig att du stannar hemma om du känner dig det minsta sjuk.

När du besöker våra verksamheter i dessa tider är det viktigt att vara extra noga med att tvätta händerna, nysa/hosta i armvecket och hälsa på andra sätt än den vanliga handhälsningen (eller andra hälsningar med kroppslig beröring).

Utifrån smittrisken kan det ske vissa förändringar i vår verksamhet. Exempelvis kring nattvardsfirandet. Vi kommer heller inte att ha någon servering.

Nya riktlinjer är framtagna för dop, bröllop och begravningar. Exempelvis kommer inga nya minnesstunder att bokas in i församlingshemmen. Kring varje sammankomst kommer strikta hygienregler att följas. Vi för en dialog med de berörda. 

Om myndigheternas rekommendationer ändras kommer vi att anpassa vår verksamhet utifrån de nya riktlinjerna.

 

Vår biskop Fredrik Modéus uppmanar oss att be:

Gud, ta hand om vår oro.
Hjälp oss till omsorg om varandra.
Låt inte viruset sprida sig.
Tack för kyrkans trygga rum.
Vi överlämnar oss i dina händer.
Amen.

 

Följ gärma vad Svenska kyrkan på riksnivå skriver om coronasmittan.

Klas Frisk Svensson

Klas Frisk Svensson

Svenska kyrkan Skillingaryds församling

Kyrkoherde

Joel Jonassen

Joel Jonassen

Svenska kyrkan Skillingaryds församling

Församlingpedagog