Gudstjänstgrupper

Vi har nu tre gudstjänstgrupper som förbereder de flesta gudstjänsterna i Skillingaryd! Gruppen samlas på tisdag kl 18-19.30 den vecka de ansvarar för gudstjänsten, läser söndagens texter, väljer psalmer och fördelar de olika uppgifter som finns.

Under vårterminen 2019 kommer vi att fortsätta fokusera extra på gudstjänsterna. Vi kommer, som ett led i att försöka hitta fler som vill vara med i gudstjänstgrupperna, låta andra verksamhetsgrupper i församlingen agera gudstjänstgrupp i en del gudstjänster.

Gudstjänstgruppsschema mars - juni 2019         

Tid                                                 Grupp               Förberedelsetid       

 3 mars, 11.00, dramamässa,      Grupp C       tis 26 feb, 18.00-19.30                       kyrkkaffe m semla, konfirm.

10 mars, 16.00, mässa                Grupp A        tis 5 mars, 18.00-19.30

17 mars, 11.00, Tacosöndag,      Grupp B      tis 12 mars, 18.00-19.30                 barnkör

24 mars, 11,00, Grönelund         Grupp C      tis 19 mars, 18.00-19.30

31 mars, 11.00, mässa                 Grupp A      tis 26 mars, 18.00-19.30                     kören, brödauktion, kyrkkaffe

7 apr, 16.00, Taizégtj                    Grupp B      tis 2 april, 18.00-19.30                        Spagettigtj 17.00 OBS 2/4

14 apr, 11.00, mässa                    Grupp C      tis 9 april, 18.00-19.30                                     
18 apr, 19.00, skärtorsdagsmässa Grupp A      tis 16 april, 18.00-19.30

19 apr, 11.00, långfredagsgtj       Grupp B     tis 16 april, 18.00-19.30

21 apr, 11.00, påskdagsgtj,          Grupp C      tis 16 april, 18.00-19.30                    kör, barnkör, kyrkkaffe

22 apr, 18.00, Tomasmässa, T-ryd Grupp C      tis 16 april, 18.00-19.30

28 apr, 11.00, mässa                     Grupp A      tis 23 april, 18.00-19.30                    Konfasöndag

5 maj, 16.00, sinnesromässa        Grupp B     

12 maj, 16.00, ”Hela kyrkan sjunger”,T-ryd  Grupp C      tis 7 maj, 18.00-19.30     kören

19 maj, 16.00, Barnkörmusikal      Grupp A      tis 14 maj, 18.00-19.30

26 maj, 11.00, Tallnäs                     Grupp B      tis 21 maj, 18.00-19.30                     Mors dag

30 maj, 10.00, Gravkapellet         Grupp C      tis 28 maj, 18.00-19.30                       kaffe

9 juni, 11.00, mässa                        Grupp A      tis 4 juni, 18.00-19.30

Sinnesrogudstjänster, musikgudstjänster mm tillkommer i Åker och Tofteryds kyrka och varannan söndag är det gudstjänst/mässa i Hagshults kyrka där Hagshultsbaserade kyrkvärdar är med.

Grupp A
Birgit Adolfsson, gruppledare, 0702915500
Bengt Hjalmarsson, 0703756091
Carmen Johansson, 0738053838
Monica Andersson, 0730549472
Claes Johansson, 0703051674

Grupp B
Inger Lindström, gruppledare, 0762320047
Thomas Jonsson, 0370-690086
Sig-Britt Åkerström, 0370-690033
Gerd Örnberg, 073-7596254
Linnea Hugosson, 072-7173012

Grupp C
Johan Thelander, gruppledare, 0370-71015
Erica Gunnarsson, 0707770363
Siv Sjöberg, 0393-30014
Birgitta Andersson, 0393-30040
Gunnel Lagander Johansson, 0370-71036Präster och musiker
Anna-Karin Danielsson, 0370-733 54
Rebecca Wendel 0370-733 59, 0724-51 79 22
Ing-Marie Åkerhag, 0706-76 69 85
Maria Åberg 0370-733 56
Klas Frisk Svensson, 0370-733 51