Foto: Marcus Engström/IKON

Vuxen

Församlingen har många verksamheter för vuxna, bl a olika mötesplatser där daglediga samlas för en stunds gemenskap. Vi anordnar också alphagrupper och bibelstudier för den som vill veta mer om eller fördjupa sig i den kristna tron.