Foto: Församlingens arkiv

Västra nedre kyrkogården

Begravningsplatsen Västra nedre kyrkogården består av längsgående gravrader. Gravraderna följer det kuperade markområdet. Den gemensamma gräsytan håller samman begravningsplatserna.