Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Västra nedre kyrkogården

Begravningsplatsen Västra nedre kyrkogården består av längsgående gravrader. Gravraderna följer det kuperade markområdet. Den gemensamma gräsytan håller samman begravningsplatserna.